ชัยภูมิ I นพค.55 นำสินค้าการเกษตร จัดโครงการ “ธงน้ำเงิน” นำของดีประจำภาค มาจำหน่ายในราคาถูกให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ กทม

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รอง เสธ.ทหาร (1) กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานเปิดและตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตามโครงการจำหน่าย “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยมี พลตรี นนธวัฒน์  ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5  พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 , ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

และในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยขึ้นตรง สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.51 – 56) ได้นำสินค้าขึ้นชื่อ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจัดจำหน่ายในราคาถูกให้แก่กำลังพล และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง นับเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้นำสินค้าในท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงสินค้าจากกลุ่มอาชีพที่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การสนับสนุนและส่งเสริม มาจำหน่ายในราคาถูก เพื่อส่งเสริมและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ได้เป็นที่รู้จัก และมีโอกาสด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

วรากร I ชัยภูมิ

Related posts