สระแก้ว I โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขบริการประชาชนสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ณ วัดโคกหว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาขาดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอโคกสูง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีเปิดพบปะพี่น้องประชาชนในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่อพัฒนาระบบงานเชิงรุกโดยการนำงานมาบริการนอกสถานที่ ลักษณะคือ การยกจังหวัดมาไว้ในพื้นที่ เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงงานจากภาครัฐไปสู่ประชาชน

สามารถนำนโยบายของรัฐของทุกกระทรวง ไปบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนเพื่อกระจายการบริการด้านต่างๆ ของจังหวัดให้ลงถึงพื้นที่หมู่บ้านโดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกล อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการเดินทางของประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเป็นโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการของรัฐได้ทั่วถึงซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการให้ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุด

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.จังหวัดสระแก้วเขต -3 ได้กล่าวขอบคุณนาอำเภอโคกสูง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น และนำทีมได้ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนนำหน้ากากอนามัยและเยล พร้อมเสื้อและได้บอกกล่าวให้ประชาชนทราบในเรื่องโครงการประชาชารัฐคนละครึ่งทั้งใหม่ทั้งเก่าให้มาทำใหม่เพื่อจะได้รับสิทธิ์กันทั่วกัน..เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

จากนั้นประธานในพิธีและและส.ส.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ นายอำเภอโคกสูง รอง ผอ.กอ.รมน.สก.และสัสดีจังหวัดสระแก้วนายกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการแจกถุงกาชาดบริการให้ประชาชน

Related posts