เพชรบูรณ์ I พิธีมอบ อาคาร อเนกประสงค์ศิริอุดมสิน เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

พิธีมอบ อาคาร อเนกประสงค์ศิริอุดมสิน นางสาว สุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอ แก้งคล้อ จังหวัด ชัยภูมิ ประธานรับมอบ จาก นาย ประชุม ศิริอุดมสิน ประธานมูลนิธิ สว่างพุทธธรรมสถาน(แก้งคล้อ) เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน สมาชิกสว่างธรรมสถานในเขตใกล้เคียง แขกผู้มีเกียติ มากันครบ ณ.อาคาร ศิริอุดมสิน วันที่ 18 กันยายน 2565

Related posts