ชลบุรี I ทต.บางละมุง จัดกิจกรรมจิตอาสาใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ

ชั้น 2 ห้องกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง จ.ชลบุรี ได้ร่วมกับโรงพยาลบางละมุง จัดกิจกรรม “จิตอาสา ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” โดย มีนายสมคเนย์ เกษมสำราญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรือตรีหญิง ณภัทรจิรา มีลาภ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน จิตอาสา ภาคประชาชนเข้าร่วมบริจาคเลือดการกุศลในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจาก พญ.สุดารัตน์ ศิริประภานุรัตน์ พร้อมด้วยพยาบาล เจ้าหน้าที่จากรพ.บางละมุง อสม.ตำบลบางละมุง มาคอยบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาลงทะเบียนบริจาคเลือด

ในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายน ) และวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน)

เรือตรีหญิง ณภัทรจิรา มีลาภ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “จิตอาสา ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” ที่ทางเทศบาลฯ ร่วมกับโรงพยาบาลบางละมุงได้จัดขึ้น เพราะว่าในขณะนี้ทางโรงบาลทุกแห่ง ในประเทศไทยของเรา ยังขาดเลือดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากยังติดปัญหาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให้ประชาชน หรือผู้มีจิตอาสาที่เคยมาบริจาคเลือดตามปกติ พบกับเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้คนมาบริจาคเลือดกันน้อยลง วันนี้ทางเทศบาลฯ รพ.บางละมุง จึงได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาบริการให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งก็มีหลายส่วนมาร่วมกันทำความดี เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในยามฉุกเฉิน ในสภาวะที่ขาดเลือดและเป็นการเตรียมพร้อมในช่วงหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ในเดือนนี้อีกด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขกล่าว

ในส่วน พญ.สุดารัตน์ ศิริประภานุรัตน์ แนะนำว่าสำหรับผู้มาบริจาคโลหิต ก่อนมาบริจาคต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง  โดยเฉพาะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารที่ดีมีประประโยชน์  ก่อนจะเข้ารับการบริจาคเลือด ต้องผ่านการคัดกรองเพื่อป้องกันโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และต้องมีการตรวจ เช่น วัดความดัน วัดความเข้มของเลือด เป็นต้น ซึ่งวันนี้พบผู้มาลงทะเบียนบริจาคเลือดจำนวน 63 คน ผู้รับบริจาคเลือดที่ใช้ได้ จำนวน 52 คน

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts