นครสวรรค์ I อบต.เร่งผันน้ำเจ้าพระยากักเก็บผลิตประปาหมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยากักเก็บไว้ผลิตประปาหมู่บ้าน หลังตลอดทั้งปีมีประสบการณ์ขาดน้ำดิบทำประปาเดือดร้อนหลายพื้นที่

เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเร่งผันน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยากักเก็บไว้ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หลังในพื้นที่มีการร้องขอและความเดือดร้อนปัญหาน้ำประปาขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดเผยของนายจำลอง พรหมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกเปิดเผยว่า ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกนั้นประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายพื้นที่ ล่าสุดในขณะนี้ได้สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาใส่บึงสาธารณะเพื่อทำการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำไม่ให้ขุ่นแดงและเพิ่มแรงดันน้ำให้ไหลสะดวกขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้มากยิ่งขึ้น

Related posts