นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนและครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ และพิจารณาการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนและครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย

Related posts