สตูล I เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์

ที่บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 พร้อมทั้งปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วมในพิธีเปิด และหลังจากพิธีเปิดศูนย์ฯ ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ด้วย

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดจำนวนมาก ประกอบกับช่วงที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัด ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนมีจำนวนมาก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วน

โดยหน่วยงานภาครัฐมุ่งที่จะรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยหวังว่าจังหวัดสตูลจะปราศจากผู้เสียชีวิตจาอุบัติเหตุจราจรในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทางจังหวัดขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นยานพาหนะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ขับขี่จะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง

ด้านนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ว่า ตามที่จังหวัดสตูล  ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยเฉพาะช่วงควบคุมเข้ม ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์การขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดสตูล ทั้งการจราจรทางบก และทางทะเล และมีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์รถยนต์เกิดไฟไหม้และมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในตัวรถ พร้อมแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ ด้วยการระงับเพลิงและแสดงศักยภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันรับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์

นิตยา I สตูล

 

Related posts