นครสวรรค์ I นายก อบจ. เปิดกิจกรรมเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ  “สระบ่อดินขาว” ครั้งที่ 2

พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ “สระบ่อดินขาว” ครั้งที่ 2 ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายชำนาญ เหลืองบำรุงรักษ์ ส.อบจ. เขต 4 อ.ตาคลี โดยมี นายสมเกียรติ คงทิม นายก อบต.พรหมนิมิต กล่าวรายงาน

โดยทาง อบต.พรหมนิมิต ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว) ครบรอบ 2 ปี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมาออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง ป้องกันโรค ให้มีสุขภาพแข็งแรง

กิจกรรมภายในงาน ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ช่วงสายกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสระบ่อดินขาว มีการแจกสารชีวภัณฑ์  และการทำความสะอาดบริเวณรอบสระบ่อดินขาว  และช่วงเย็นเป็นกิจกรรมเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ “สระบ่อดินขาว” ครั้งที่ 2  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำสระบ่อดินขาว 23 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน โรงเรียน และประชาชนชาว อ.ตาคลี จำนวน 550 คน โดยผู้มีที่ลงทะเบียนเดิน-วิ่ง บริเวณรอบสระบ่อดินขาว 3 รอบ (ระยะทาง 3.9 กม.) จำนวน 400 คน และผู้ลงทะเบียนเดิน-วิ่ง สระบ่อดินขาว 5 รอบ (ระยะทาง 6.5 กม.) จำนวน 150 คน

ต่อจากนั้นนายก อบจ. นครสวรรค์ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์ จำนวน 10,000 ตัว เพื่อเป็นการปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่ธรรมชาติ  ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ และเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับคืนความสมบูรณ์อีกด้วย

ชาติชาย I นครสวรรค์

Related posts