คณะทำงานโฆษก ทภ.3 / กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 127

วันที่ 9 เมษายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 127 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

  1. การเตรียมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
  2. การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2564
  3. การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
  4. อาการหลับในขณะขับรถ อันตรายที่ต้องระวัง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Related posts