มทภ.3 รับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการเอส 1

ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลโท  สุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ คุณ อนันต์  อมรประภาวัฒน์ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิต

บนฝั่ง (ประเทศไทย) พร้อมคณะ ที่นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 3,000 ผืน มามอบให้กับ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อได้นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึก ให้กับ คุณ อนันต์  อมรประภาวัฒน์ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) พร้อมคณะ เพื่อเป็นการขอบคุณในน้ำใจและไมตรีจิตที่มอบให้กับประชาชนด้วยดีเสมอมา

เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นพื้นที่ราบสูง และมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ซึ่งในห้วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวอีกเป็นจำนวนมาก ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป

Related posts