สตูล I ศรชล บูรณาการออกตรวจแรงงานในเรือประมงทางทะเล ป้องกันการค้ามนุษย์และกระทำสิ่งผิดกฎหมาย

ที่ บริเวณร่องน้ำปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล นาวาเอกแสนย์ไท บัวเนียม รองผอ.ศรชล.จว.สตูล ศรชล.ภาค3  ได้บูรณาการออกตรวจสิทธิคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทางทะเลตามข้อบังคับกฏหมาย โดยมี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล,สำนักงานประมงจังหวัดสตูล,ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต9 จังหวัดสตูล,ศูนย์อนุรักษ์ทัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล,สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 9 บก.รน.,ทหารจากหน่วยปฏิบัติการที่ 452 ทัพเรือภาคที่ 3,ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล,สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล,และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล เพื่อตรวจใบอนุญาตทำการประมง หนังสือคนประจำเรือ สภาพการจ้างงานของแรงงาน และที่เกี่ยวจ้องเพื่อป้องปรามการค้ามนุษย์ และการกระทำสิ่งผิดกฎหมาย

นาวาเอกแสนย์ไท  บัวเนียม รอง.ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล กล่าวว่า การออกตรวจในครั้งนี้  ได้ทำการตรวจเรือประมงจำนวน 5 ลำ มีแรงงานต่างด้าว 150 คน เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ 21 คน สัญชาติลาว 1 คนและเป็นสัญชาติไทย 129 คน ผลการตรวจยังไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายและได้ทำการตรวจรวมไปถึงการใช้เครื่องมือการทำประมงของเรือประมงอวนล้อมจับต่างๆ ซึ่งการตรวจก็ยังไม่พบการทำผิดกฎหมาย

พร้อมกันนี้ รอง.ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล ได้ฝากถึงผู้ประกอบการด้านการประมงว่า ขอให้ยึดมั่นในข้อกฎหมายเพื่อจะได้ทำการอนุรักษ์ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานต่อไป หากประเทศชาติของเราได้ทำการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตามข้อบังคับกฎหมายก็จะเป็นพลังอำนาจของชาติทางทะเลที่เข้มแข็งและแข็งแรงนำไปสู่ประโยชน์ของประชาชนของชาติต่อไปเพราะผลประโยชน์ของประชาชนทางด้านทางทะเลมีมากมายมหาศาล

นิตยา I สตูล

Related posts