นครสวรรค์ I อบจ. ประชุมหัวหน้าฝ่ายร่วม 36 สจ. สรุปขั้นตอนวิธีดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้ง

ที่หอประชุมสภา อบจ. นครสวรรค์ นายชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ​ นางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข​ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน​ นางนพรัตน์ ไชยมงคล​ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน​ นายนิมิต​ ยืนยง​ ผู้อำนวยการการช่าง​ และ​ 8​ ทีมช่างอบจ.​ ร่วมประชุม​กับคณะสมาชิกสภา​องค์การบริ​หารส่วนจังหวัด​ ทั้งหมด 36 เขต เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดขั้นตอนวิธีการในการดำเนินงานเรื่องน้ำในทุกพื้นที่

ในการประชุมวันนี้เป็นการประชุมร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ งานแผน งานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทีมช่างและคณะ สจ. เพื่อร่วมหารือและสรุปข้อมูลน้ำ​ พร้อมทั้งทำกำหนดการ ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อให้ทันกับการประสานงานนำเข้าแผนก่อนวันที่​  19​ เมษายนนี้

โดยการประชุมหารือนี้เป็นการประชุมชี้แจง แจ้งให้สจ.ทราบเรื่องภัยแล้งในงบประมาณปี​ 2565  ซึ่งหากทีมช่างทำการสำรวจเสร็จ จะนำเข้าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณในปี​ 2565​ การสำรวจนี้​แบ่ง​เป็น​ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี​ 2565​และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมแก้ปัญหาภัยแล้งงบประมาณปี​ 2564​

เมื่อทำการสำรวจตรงกันแล้วจะแบ่งการทำงานเป็น​ 2 ส่วน​ คือ ทีมช่างอบจ.​ ประสาน​ ทีมช่างอบต.​ ส่วนสจ.ประสานนายก​ อบต.​ เพื่อนำเข้าแผนขององค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล ​ประสานกับแผนอำเภอ​ และนำเข้าแผนของอบจ.

ในส่วนการดำเนินการจะเป็น 3 รูปแบบ คือ 1. งานที่ทาง อบจ. ประสานงานร่วมกับ อบต. แล้วส่งเครื่องจักรและกำลังคนเข้าไปดำเนินการเอง 2. งานที่ทาง อบต. สามารถดำเนินการเองได้  3. งานที่ต้องมีการประมูลหรือจ้างเหมา ทั้งนี้เพื่อให้คณะ สจ. ทุกเขตเข้าใจตรงกัน พร้อมทั้งประสานงานกับ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ให้เข้าใจตรงกันตามเงื่อนของงบประมาณและเวลาดำเนินการ

ทั้งนี้ให้คณะ สจ. ทุกเขต ชี้แจงกับชาวบ้านด้วยว่า งานโครงการต่างๆทั้งหมดของ อบจ. ในเรื่องน้ำ ที่นายก อบจ. และคณะเร่งออกสำรวจตามสภาพจริงในพื้นที่มี 3 ส่วนคือ  ส่วนหนึ่งที่ดำเนินการเลยให้แล้วเสร็จในปี 2564  งานส่วนที่สองคืองานที่ต้องรอการนำเข้าแผนของ อบจ. ใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินการ จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2565 และงานส่วนที่สามคืองานที่ต้องรอเข้าแผนงบประมาณปี 2565 และจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566

Related posts