ราชบุรี I จัดงานวันเกียรติยศและวันแห่งความภาคภูมิใจ รร.เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง

นายนรสิงห์ อรุณบรรเจิดกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปี 2563 โดยมี นายสมชัย ธิติพงศ์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น

และเป็นกำลังใจในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตลอดจนความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้เกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการจูงใจให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานอันเกิดเป็นผลสำเร็จของนักเรียนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนักเรียนที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพความสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองบ้านโป่งมาร่วมงานคับคั่ง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อมร : สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts