นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนพระราชทาน

ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุมฯ

 

Related posts