สระแก้ว I อ.สมบูรณ์ ติวเข้มฉีดยาฆ่าเชื้อ ตามสถานที่ร้านค้าแหล่งท่องเที่ยว

ภายใต้การอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อำนวยการสั่งการให้ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอวังสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายจรัญ มะคำไก่ ปลัดป้องกัน ,นายธวัชชัย บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ทุ่งกบินทร์  ,นายฉัตรชัย สังข์ศร ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.วังใหม่ ,นางวิยะดา เลิศนา ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 ต.วังใหม่ พร้อมทีมงาน สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบต.วังใหม่

ดำเนินการสอบสวนโรค และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ร้านค้า และ บริเวณศาลาพักนักท่องเที่ยว ณ น้ำตกธารสมบูรณ์ กรณี พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดย ทีมอำเภอวังสมบูรณ์ ได้ คัดกรอง พ่อค้าแม่ค้า ที่เสี่ยงสัมผัส กับผู้ป่วย ในวันดังกล่าว เพื่อให้ตรวจเชื้อ ณ โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ โดยเร็ว ต่อไป

ทั้งนี้ ยังไม่พบว่า มีใครเกิดอาการที่บ่งชี้ ว่าติดไวรัสโควิด-19 หรือมีอาการป่วยแต่อย่างใด สภาพของน้ำตกธารสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ โปร่ง อากาศถ่ายเท มีลมพัดตลอด มีแดดจัด ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ พ่อค้าแม่ค้า เคร่งครัด มาตรการ DMHTT  และใช้ระบบการชำระค่าอาหารเครื่องดื่ม โดยใช้ NET BANK เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส  และให้ผู้บริหารร้านค้า จัดมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยว อย่าง เข้มงวด ต่อไป

Related posts