ชลบุรี I ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

นาย กฤติน มีลาภ ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564  ณ หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยมี   นาย กำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน้าส่วนราชการ สมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ  ร่วมใน พิธีเปิด

นาย กฤติน มีลาภ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 10-16 เม.ย. 64 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเดินทางกลับเยี่ยมภูมิลำเนา และไปเที่ยวพักผ่อน ซึ่งสัตหีบ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมเดินทางมาพักผ่อนในช่วงเทศกาลสำคัญจำนวนมาก ทำให้มีอัตราการใช้รถใช้ถนนค่อนข้างสูง ปัญหาที่จะตามมา คือ อุบัติเหตุบนท้องถนน ประกอบกับรัฐบาล และจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงให้ได้มากที่สุด

ในการนี้ ทาง เทศบาลจึงได้จัดตั้งจุดบริการ แนะนำประชาสัมพันธ์ รวมทั้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นจุดพักผ่อนแก่ประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาตลอด 24 ชั่วโมง โดย มีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย รณรงค์ให้สวมใส่แมสโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งในจุดบริการ จะมี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ร่วมปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts