ลพบุรี I ศบค. มีมติยกระดับมาตรการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัด

ที่ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี โดยมีการพิจารณา การยกระดับมาตรการเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรี เนื่องจากสถานการณ์การแร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดกลับมามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนเดินทางไป-มาข้ามจังหวัดกันเป็นจำนวนมาก

โดยเห็นชอบให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดลพบุรี และเป็นผู้เดินทางจาก จังหวัดกลุ่มเสี่ยง พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 9 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐมปทุมธานี ตาก ราชบุรี ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ได้แก่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง (Self Quarantine) และหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากที่พักจนครบ 14 วัน หรือจนกว่าจะออกจากจังหวัดลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ส่วนการปิดสถานบันเทิงในจังหวัดลพบุรี ก็จะดำเนินการตามแนวทางของ ศบค.คือ ปิดตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2564 เป็นเวลา 14 วัน โดยจังหวัดจะออกประกาศ/คำสั่ง และแนวทางปฏิบัติให้ทราบโดยเร็ว

นอกจากนี้  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ยังเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมของสถานที่กักตัวของรัฐ หรือ Lacal Quarantine ของจังหวัดลพบุรี โดยขอให้ทางอำเภอพิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะสมเพิ่มเติม  เนื่องจากขณะนี้มีสถานที่กักตัวเพียง 1 แห่งที่อำเภอโคกสำโรง เพื่อเตรียมรองรับการกักตัวซึ่งอาจจะมีเพิ่มขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเข้มงวดกวดขัน การกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้เป็นการจัดกิจกรรมแบบ New Normal หรือจัดแบบเฉพาะครอบครัว  โดยงดการเล่นสาดน้ำ งดการจัดคอนเสิร์ต งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงสังสรรค์ กรณีบุตรหลานที่จะเดินทางมากราบไหว้ผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์นี้ หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยง ขอให้งดเว้นการเดินทาง เพราะจะเป็นการนำความเสี่ยงมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัว ด้วย

Related posts