รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

พลตรี อุกฤษฎ์  นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ณ จุดบริการประชาชนตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายบุญเหลือ  บารมี นายอำเภอวังทอง, พลตรี ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ

และในเวลา 10.10 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้ง 2 จุดบริการ พร้อมกันนี้ยังได้แจกเจลแอลกอร์ฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้ที่มาสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และมีความห่วงใยผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ประมาทและมีความปลอดภัย

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในห้วงวันหยุดเทศกาลทั้ง 2 แห่ง ที่มีความเสียสละในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกล่าวเน้นย้ำว่า ในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดวันแรก ที่พี่น้องประชาชนต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงเป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนมากในการเดินทาง มีปริมาณและความหนาแน่นมาก จึงได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อความรวมมือในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และปฏิบัติตามมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

พร้อมบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะเรื่องเมาแล้วขับ การใช้ความเร็วกว่ากฎหมายกำหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย แซงในที่คับขัน ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่ทำผิดกฎหมายจราจรในฐานความผิดอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และปลอดภัยจากการติดเชื้อของโรคระบาดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อีกด้วย

Related posts