สระแก้ว I นายอำเภอวังสมบูรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

ภายใต้การอำนวยการของ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อำนวยการสั่งการให้ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมกับทีมงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ และสมาชิก อส.ร้อยอส.อ.วังสมบูรณ์ ที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดสระแก้ว

ซึ่งมีผู้ป่วย จำนวน 1 ราย และตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย อีก 8 คน ในพื้นที่ บ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 4 บ้านโคกน้อย ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันรักษาสุขภาพ ป้องกันตัวเองและปฏิบัติตามระเบียบของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Related posts