นครสวรรค์ I รอง ผวจ. เปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข

ณ สนามโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข “กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชน บวร on tour อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ”

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เผยแพร่สู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก ให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์ นำรายได้มาสู่ชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์ มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Related posts