นครสวรรค์ I รอง ผวจ. ตระเวนตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์  รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ อำเภอไพศาลี จุดตรวจสี่แยกไดตาล จุดตรวจสี่แยกโพธิ์ประสาท อำเภอตากฟ้า จุดตรวจบ้านเขากา จุดตรวจศูนย์จราจรตากฟ้า และอำเภอตาคลี จุดตรวจหน้าวัดชอนเดื่อ จุดตรวจบ้านโคกกร่าง

ทั้งนี้พบเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต จึงได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 และให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลฯ ตามแนวทาง “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และมอบสิ่งของเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย

Related posts