ราชบุรี I รอง ผวจ. ออกเยี่ยมและให้กำลังใจจุดบริการประชาชน

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจุดตรวจรณณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเปิดจุดบริการประชาชน บริเวณสี่แยกไฟแดง หรือแยกห้วยแร้ง ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งจุดนี้เป็นเส้นทางสายรองอยู่ในเขตชุมชน แต่ประชาชนใช้สัญจรจำนวนมากเพราะเป็นสี่แยกที่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้ ขณะเดียวกันบริเวณดังกล่าวยังเป็นจุดก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จากนั้นรองผู้ว่าฯราชบุรีได้เดินทางไปยังจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าโรงงานพีรับเบอร์ อ.บ้านโป่ง ซึ่งจุดนี้เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่าง จ.ราชบุรีไป จ.กาญจนบุรี ประชาชนใช้เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นช่วงโค้งของถนนหากรถใช้ความเร็วสูงจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงตั้งเป็นจุดเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยจุดบริการทั้งสองแห่งจะมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จิตอาสา และมูลนิธิ คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

ส่วนสภาพการจราจรบนถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ช่วงตั้งแต่หน้าสหกรณ์ โคนม หนอง โพ ราชบุรี จนถึงเขตตัวเมือง จ.ราชบุรี มีรถยนต์สัญจรหนาแน่น แต่สามารถเคลื่อนที่ได้เรื่อยๆ ทั้งนี้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางด้วยถนนเพชรเกษมไปยังภาคใต้ หากถึงจ.ราชบุรีขอให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองจะสะดวกกว่า เพราะช่วงสี่แยกเขางูกำลังดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยก อาจไม่ได้รับความสะดวก

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts