นครสวรรค์ I ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเสงกรานต์

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดนครสวรรค์

โดยร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และทุกอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินงานประจำวัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ รายงานสถานการอุบัติเหตุในพื้นที่ทุกอำเภอ วางมาตราการในการสร้างความปลอดภัยด้านการจราจร และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทาง “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

Related posts