เชียงใหม่ I โรงพยาบาลฝางตรวจโควิดผู้เสี่ยงหลายร้อยคน

นพ สราวุธ กันสืบ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ทราบว่าวันนี้ทางโรงพยาบาลฝางเปิดบริการตรวจเชื้อโควิดสำหรับผู้ที่ได้เข้าไปในร้านอาหาร ร้านล้านเรา และร้านใส้ย่างคาเฟ่  ในวันที่ 6,7 เมษายน2564โดยที่ทางผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ตรวจสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกแล้วผลเป็นบวก  ซึ่งได้แจ้งให้ทางแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลฝางว่าได้ไปเที่ยวมาจริงในช่วงเวลากลางคืน ทางนายโอภาพล บัวศรีปลัดอำเภอฝางรักษาการณ์แทนนายอำเภอฝาง ได้ออกหนังสือราชการด่วนพิเศษ 0932/1869

เมื่อ 10 เมษายน 2564 แจ้งทราบว่าใครที่ไปเที่ยวร้านทั้งสองนั้น ในวันที่ 6,7 เมษายน 2564 ให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลฝางฟรี ในวันที่11เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึงเวลา 15.00 น ในวันนี้ก็ได้มีผู้ประสงค์ตรวจเพื่ออยากทราบว่าตัวเองติดหรือไม่และเพื่อความสบายใจทั้งตนเองและครอบครัว จึงหลั่งไหลมาตรวจกันโดยประมาณ 400 คนเศษ ทางนพ สราวุธ กันสืบ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งทราบว่าจริงๆเราต้องการตรวจคนที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่อยุ่ใกล้ชิดกันไม่เกิน 2 เมตร

แต่ทุกคนที่ทราบข่าวก็กลัวว่าตนเองติดจึงมากันมากมายจึงต้องตรวจทั้งหมด แต่ให้ทุกคนที่คิดว่าเสี่ยงและเข้าในพื้นที่จริงๆควรต้องกักตัวเองอยุ่ในบ้าน 14 วัน ถ้ามีอาการก็สามารถเข้ามาตรวจและรักษาได้ และเชื้อนี้ไม่ติดกันง่ายๆถ้าสัมผัสใกล้ชิด และไม่ใส่แมสเพื่อปิดปากจมูก มีสารคัดหลั่งเช่นน้ำลาย น้ำมูก ออกมา กระจายติดแน่นอน ก็เตือนกัน อยุ่แต่ในที่ปลอดภัย ออกนอกบ้านใส่แมสกันเชื้อ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แล้วล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ก็ปลอดภัย

สำหรับที่บ้านยางนั้นเราตรวจทั้งหมด 30 คน ได้ตรวจก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 เพียง 13 ราย แล้วจะตรวจในวันนี้ 11 เมษายน 2564 อีก 17 คน ที่โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ จริงๆ 24 ชั่วโมงจะทราบผล แต่ต้องขอความเห็นใจทางโรงพยาบาลนครพิงค์ต้องตรวจคนจำนวนมากและหลายอำเภอพร้อมๆๆกันจึงต้องเลื่อนเวลาแจ้งทราบผลในการตรวจออกไป ในเวลานี้ทางเชียงใหม่เตรียมโรงพยาบาลสนามแล้ว 1,000 กว่าเตียง ส่วนทางโรงพยาบาลฝางก็ได้ประชุมแล้วถ้าผลตรวจออกมาแล้วติดจริงๆหลายร้อยคนก็ต้องหาสถานที่สร้างโรงพยาบาลสนามแน่นอนเพราะจะง่ายต่อการบริการจัดการทุกฝ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่จะเป็นที่ไหนนั้นก็คงต้องประชุมร่วมกันทุกส่วนก่อน

ในการตรวจที่ฝางวันนี้ประมาณ 300 คนเศษ และยังมีทะยอยมากันอยุ่ตลอดเวลาคาดว่าจนถึงเวลา15.00น คงจะมาถึง400กว่าคนเศษ และหมอฝากมา ขอทุกคนช่วยกันนะครับช่วยตนเองช่วยครอบครัวและช่วยสังคมประเทศชาติ ขอกักตัวอยุ่บ้านถ้าไม่จำเป็นต้องออกไปไหน ถ้าออกพบกันก็ขอใส่แมสป้องกันด้วยซึ่งจะสามารถป้องกันตนเองได้ไม่ติดเชื้อโควิด-19 ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทั้งแพทย์และพยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ต้องรับภาระรับผิดชอบมากมายกับทุกคน

สำราญ I เชียงใหม่

Related posts