ชัยภูมิ I นพค.55 ร่วมกับ กอ.รมน.เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรหลังถูกพายุถล่ม

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5  ร่วมกับ ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (ศบภ.บชร.2) นครราชสีมา,  นายอำเภอจัตุรัส และ องค์กรปกครองท้องถิ่น ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทาน 904 และชุดบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 17 นาย ออกให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ถล่มทั้งฝน ลูกเห็บ พัดบ้านเรือนประชาชนเสียหาย ในพื้นที่ จำนวน 4 หมู่ 110 ครัวเรือน

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ ทหาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5  ร่วมกับ ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (ศบภ.บชร.2) นครราชสีมา, นายวรวุฒิ. พุตจีบ นายอำเภอจัตุรัส และ องค์กรปกครองท้องถิ่น ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทาน 904 และชุดบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 17 นาย ออกให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ถล่มทั้งฝน ลูกเห็บ พัดบ้านเรือนประชาชนเสียหาย ในพื้นที่ จำนวน 4 หมู่ 110 ครัวเรือน ได้แก่ 1, บ.หนองลุมพุก จำนวน หมู่บ้าน 14 หลังคาเรือน 2, บ.โสกรวก จำนวน 40 หลังคาเรือน 3,บ.หนองซึก จำนวน 50 หลังคาเรือน และ 4 ,บ.หนองตะครอง จำนวน 4 หลังคาเรือน

จาก เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2564 เวลา 1700 น.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 55  ได้รับแจ้ง จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ ชาวบ้านว่า ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนและฝนฟ้าคะนอง พัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 110 หลังคาเรือน มีประชาชน 840 คน ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ในบ้านเสียหายหมด แรงลมพัดสังกะสีเปิดออกปลิวหลุดหายไปทั้งหมด

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด บ.โสกรวก คุ้มโนนนาดี คือ นายประยูร. หวลขุนทด อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 37 ม.7 , นางสนิท. กิบขุนทด อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 133 ม.7 และนายประยูร. หวลขุนทด บ้านเลขที่ 37 ม.7 ได้รับความเสียหายจากลมพายุ ทำให้หลังคาบ้านเปิด พังทั้งหลัง ฝนที่ตกลงมาเปียกข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน เสียหายหมด โดยเฉพาะวัดโสกรวก ศาลาวัดยุบตัวพังถล่มได้รับความเสียหายทั้งหลัง ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความเดือนร้อน ได้รับความเสียหาย

ในเบื้องต้น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55. และ สภากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 110 ถุง การปฏิบัติงานครั้ง ได้มีการประชุมวางแผน กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 ฯ, กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ((บชร.2) นายวรวุฒิ. พุตจีบ นายอำเภอ, ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านหนองบัวโคกเข้าร่วมประชุม และแก้ปัญหาร่วมกัน

นาง ประนอม อมฤกธิ์ อายุ 51 ปี กำนันตำบลหนองบัวโคก ได้กล่าว กราบขอบพระคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้บัญชาการทหารทหารสูงสุด , ผู้บังคับบัญชากองทัพบก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 ที่จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 และชุดบรรเทาสาธารณภัยฯ เข้าให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายกลับคืนสภาพ ให้เข้าพักอาศัยได้ดังเช่นเดิม จำนวน 70 หลังคาเรือน การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นบรรเทาความเดือนร้อนคลายทุกข์ สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับประชาสัมพันธ์รัฐบาลและทหารในพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทันท่วงที

วรากร I ชัยภูมิ

Related posts