เชียงราย I ตรวจความพร้อมของสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย เดินทางมาตรวจความพร้อมพื้นที่รองรับผู้ป่วย โควิด-19 ในกรณีหากมีผู้ป่วยมีจำนวนมาก เกินกว่าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จะรองรับได้

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นแผนในการรับมือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย ที่กำลังมีการแพร่กระจายเชื้ออย่างกว้างขวางทั่วประเทศในขณะนี้

โดยที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แห่งนี้ จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 200 ราย โดยจะแบ่งเป็นหอผู้ป่วยห้องละ 50 ราย แยกเป็นหญิงและชาย โดยในแต่ละห้องจะแบ่งโซนละ 7-8 เตียง โดยแต่ละโซนจะมีห้องน้ำแยกเฉพาะโซน

นอกจากนี้ แต่ละเตียงมาปลั๊กที่หัวเตียงสำหรับผู้ป่วย รวมไปถึงอาหารวันละ 3 มื้อ และชุดผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา โดยจะให้ญาติสามารถนำสิ่งของมาฝากให้ผู้ป่วยได้วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น. และงดญาติเยี่ยมจนกว่าจะรักษาแล้วเสร็จ

โดยผลการตรวจพื้นที่มีความพร้อมและเป็นไปตามแผนการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กรณีฉุกเฉินที่สามารถใช้เป็นสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยจากโรคปอดอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายด้วย

Related posts