นครสวรรค์ I รอง ผวจ. ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ณ ท่าอากาศยานตาคลี กองบิน 4 ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ กองบิน 4 ตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี ที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่กองบิน 4 ตาคลี เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงประกอบ พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารพิชัย ณ วัดธารทหาร ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Related posts