ลพบุรี I ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พลตรี ทวนชัย  นัดนะรา ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วย คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาศูนย์การทหารปืนใหญ่ และทหารกองประจำการ จากหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  ด้วยการเก็บกวาด ทำความสะอาดสถานศึกษา พร้อมทั้งช่วยกันทาสี ปรับปรุงอุปรกณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ภายในสนามเด็กเล่น ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง ให้อยู่ในสภาพใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ให้เกิดความสวยงามสะอาดตา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

อีกทั้งเป็นการน้อมนำ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนร่วม สร้างความรักสามัคคีในการทำงานร่วมกัน อีกด้วย

สมชาย I ลพบุรี

Related posts