ระยอง I เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธอังคีรส เนื่องในประเพณีสงกรานต์

ที่หอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 แบบ New normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน

ภายในงานได้จัดให้มีพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะ และทรงน้ำพระพุทธอังคีรสจำลอง จำนวน 2 องค์และพิธีสรงน้ำพระเถระในจังหวัดระยอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้งานประเพณีสงกรานต์ดังกล่าว เทศบาลนครระยอง ได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

สำหรับพระพุทธอังคีรส มีประวัติ โดยจำลองแบบมาจากพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธศวรรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดสร้างขึ้นในสมัยนายดำรง สุนทรศารทูล เป็นผู้ว่าระยอง กระทำพิธีพุทธาภิเษกโลหะที่ใช้ในการหล่อและเททองเมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2508 การจัดสร้างได้จำลองแบบเป็น 2 องค์ องค์หนึ่งสร้างด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร หนัก 63.5 กิโลเมตร อีกองค์หนึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 48 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร หนัก 39 กิโลกรัม

วฐิต : ธีรวัฒน์ I รายงาน

Related posts