ราชบุรี I ประชุมสรุปผลการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

ที่ห้องประชุมภาชี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564ของจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมประชุมVideo Conferenceทางไกลร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานแต่ละจังหวัดในภาพรวม ในการนี้จังหวัดราชบุรีรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564 ตั้งแต่วันที่10 เมษายน 2564-วันที่ 12 เมษายน 2564 มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาวอำเภอบ้านโป่ง 1 รายและอำเภอบางแพ 1 ราย โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถเร็ว รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด รถจักยานยนต์ รองลงมาคือรถปิคอัพ

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts