ชลบุรี I ศรชล.นำเรือตรวจประมง ตรวจยึดลอบพับ ทำประมงผิดกฏหมาย

ศรชล.จังหวัดชุมพร บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล จังหวัดชุมพร ภายใต้การอำนวยการของ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ./ผอ.ศรชล.จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ น.อ.กิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดชุมพรร่วมกับ นาย พงศรันย์ รัตนพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง

โดยมี นายนุรัตน์ ขาวสะอาด เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน หัวหน้าชุดปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่รวม 6 นาย นายสมชาย ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ได้นำเรือตรวจประมง 324 และเรือตรวจประมง 113 ออกตรวจพื้นที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ตรวจยึดลอบพับหรือไอ้โง่ จำนวน 99 ปาก ลอบพับปูที่มีขนาดตาอวนต่ำกว่า 2.5 นิ้ว 24 ปาก

มีผู้ลักลอบทำการประมงบริเวณชายทะเล อ่าวทุ่งมะขาม อ่าวทุ่งคา และอ่าวสวี โดยที่ลอบพับและลอบพับปูดังกล่าวเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และพ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรื่องห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขาวอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ มีความผิดตามมาตรา 67 มีโทษตามมาตรา 147 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จาการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จึงได้รื้อถอนและทำการยึดเครื่องมือประมงดังกล่าวนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากน้ำชุมพร อ.เมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ลอบพับ(ไอ้โง่ 50  ลูก )ลอบปู 22  ลูก  ส่ง สภ.วิสัย อ.เมือง จังหวัดชุมพร ลอบพับ(ไอ้โง่ 49 ลูก)ลอบปู 22 ลูก ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts