สระแก้ว I อ.วังสมบูรณ์ กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อในหลวงทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอ

ภายใต้การอำนวยการของ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อำนวยการสั่งการให้ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) ณ บริเวณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ทหาร ตำรวจ ปลัดอำเภอ สมาชิกอส.ร้อย.อส.อ.วังสมบูรณ์ ที่ 10 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และประชาชนจิตอาสา 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

Related posts