ชัยภูมิ I ชาวบ้านร่วมสืบสานประเพณีวันปีใหม่ไทย เข้าวัดทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคล

ที่วัดบ้านโนนคร้อเหนือ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัย ภูมิ ชาวบ้านโนนคร้อทั้ง 3 หมู่บ้านกว่า 500 คน นำโดยพระภิกษุสงฆ์ ผู้เฒ่า ผู้แก่ ได้นำพาบุตรหลานทั้งที่อยู่ในหมู่บ้าน และที่เดินทางไปมีครอบครัวไปทำงานต่างถิ่น ในพื้นที่อื่น ที่้เดินทางกลับมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ได้จัดงานประเพณีโบราณโดยพิธีสรงน้ำธรรมมาสน์สมัยโบราณ ที่มีมาคู่กับการตั่งหมู่บ้านมานานหลายร้อยปี

พร้อมทั้งร่วมสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ ผู้เฒ่าผู้แก่ พร้อมทั้งก่อกองพระทราย เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อตนเองและครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมภายในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่วัดแห่งนี้ ก็จะมีเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส และ อสม.ตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และลงบันทึกชื่อและประวัติ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัดตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งหลายคนที่มาในงาน หลังขอพรให้ครอบครัวมีแต่ความสุขแล้ว ยังขอให้คนไทยทั้งประเทศผ่านพ้นวิกฤติ จากโรคร้ายการแพร่ระบาดของเขื้อโควิด 19 ควบคู่กับการขอความร่วมมือให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการ Newnormal. และขอให้คนไทยทุกคนปลอดภัย ในการทำกิจกรรมการทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามที่สืบสานต่อๆกันมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบัน

วรากร I ชัยภูมิ

Related posts

Leave a Comment