ชลบุรี I เมืองพัทยา ลงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชาวบ้านน้ำท่วมขังหลังฝนตก

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ดูปัญหาของชาวบ้านหลังตลาดแม่วิไล พัทยากลาง พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยานำรถ JCB ลงมาเก็บกวาดขยะที่กองทับถมทั้งหมด

โดย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อมารับทราบสาเหตุของน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นและนำเจ้าหน้าที่มาปรับพื้นที่ทั้งหมด และจะทำการลอกท่อทั้งหมดก่อนในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชน

ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวเมื่อลอกท่อแล้วต้องดูระดับท่อว่ามีความลาดชันมากน้อยเพียงใดสามารถจะระบายน้ำไปยังถนนเส้นพัทยากลางได้หรือไม่ หากระดับท่อมีความลาดชันไม่เพียงพอจะต้องมีการตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำให้กับประชาชนภายในซอยต่อไป

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts