นครสวรรค์ I พิธีเปิดศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณ อาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์

เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่ รองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีอาการ ในการลดการแออัดของโรงพยาบาล และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดฯ

Related posts

Leave a Comment