ชลบุรี I รพ.บางละมุง เตรียมส่ง รพ.สนาม ทร. หากยอดผู้ป่วยไม่ลด

ผอ.รพ.บางละมุงเผย ยอดคนไข้โควิดที่ รพ.ปัจจุบันอัดเต็ม พร้อมส่งต่อในรายอาการไม่สาหัสยัง HOSPITEL คาดอีก 2 วัน หากผู้ป่วยไม่ลด เตรียมส่งต่อ รพ.สนามสัตหีบ  พร้อมย้ำ รพ.ไม่ปฏิเสธการรักษา  แต่ขอความร่วมมือในรายไม่สาหัส – ฉุกเฉิน หลีกเลี่ยงมา รพ.เกรงเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น

หลังจากเกิดเหตุการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ระลอก 3 พบว่ามีประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง จ.ชชบุรี ที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ที่เดินทางไปเที่ยวยังสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ ต่างเดินทางเข้าขอรับการตรวจเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้แต่ละวันพบว่ามีประชาชนมาแสดงความประสงค์ในการขอรับการตรวจหาเชื้อมากกว่า 500 คนต่อวัน ส่งผลให้มีประชาชนมารอคิวเพื่อรับการตรวจหาเชื้อต่อวันเป็นจำนวนมาก

นพ.ณรงค์ศักดิ์ เอกวัฒนกุล  ผอ.โรงพยาบาลบางละมุง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงสถานการณ์ ในการรักษาและตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในระลอกที่ 3 นี้ว่า หลังจากที่พบว่ามีการแพร่ระบาดในกรุงเทพฯ พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้ขณะนี้สถานที่โรงพยาบาลเตรียมไว้ เพื่อรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19  ซึ่งเป็นห้องรวม 30 เตียง และห้องเดียว 12 ห้อง รวม 32 เตียง สำหรับรักษาอาการผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต ซึ่งขณะนี้พบว่าทั้ง 32 เตียง รับผู้ป่วยเต็มแล้วทุกห้อง

โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้บริหารจัดการเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยการส่งผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักหรือไม่มีไข้ ไปทำการรักษาที่  HOSPITEL ซึ่งเป็นโรงแรม ที่เปิดรับผู้ป่วยเข้าทำการรักษาอาการป่วยในรายที่ไม่สาหัส โดยจะมีแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้  HOSPITEL ดังกล่าว จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 100 คน แต่ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยเข้าไปทำการรักษาอาการป่วยที่ HOSPITEL นี้กว่า 60 คนแล้ว โดยในอนาคตอีก 2-3 วันนี้ หากยอดจำนวนผู้ป่วยไม่ลดลงคาดว่า  HOSPITEL ที่รองรับผู้ป่วยก็จะเต็ม และพร้อมเตรียมแผนสำรอง โดยการนำผู้ป่วยไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลสนามกองทัพเรือ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ศฝ.สอ.รฝ) เกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ ซึ่งสามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 320 เตียง และปัจจุบันพบว่าได้มีการส่งผู้ป่วยจากอำเภอเมือง เข้าทำการักษาอาการป่วยแล้วอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งโรงพยาบาลสนามกองทัพเรือ ที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นพื้นที่ๆ มีความปลอดภัยห่างไกลชุมชนหลายสิบกิโลเมตร มีภูมิทัศน์โดยรอบเป็นภูเขาและป่า ที่สำคัญมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน มีระบบการคัดแยกขยะ ตลอดจนมีระบบป้องกันความปลอดภัยสูง ซึ่งการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามกองทัพเรือแห่งนี้ อยู่ภายใต้การควบคุมของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารเรือ ขณะนี้ ได้มีผู้ป่วยเข้าพักเพื่อรับการรักษาแล้ว จำนวน 216 ราย ชาย 98 ราย หญิง 118 ราย คงเหลืออีกเพียง 104 เตียง จากจำนวนเตียงที่มีอยู่ 320 เตียง

อย่างไรก็ตาม การใช้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่กองทัพเรือ ที่ได้จัดเตรียมไว้ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ที่กองบัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และที่สนามฝึก กองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 726 เตียง  นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (14 เม.ย.64) ได้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว จังหวัดชลบุรี) จำนวน 216 ราย  ยังคงเหลือเตียงรองรับผู้ป่วยอีกจำนวน 510 เตียง ซึ่งมีความพร้อมที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ตลอดเวลา

โดยแผนการรับมือทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือผู้ป่วย ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลบางละมุง ไม่มีนโยบายในการปฏิเสธการรักษากรณีผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 แต่ในช่วงนี้จะขอความร่วมมือสำหรับผู้ป่วยกรณีติดตามอาการ หรือไม่วิกฤตฉุกเฉิน  ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมายังโรงพยาบาลฯ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากไม่มีกรณีเร่งด่วนหรือวิกฤต ฉุกเฉิน ขอความร่วมมือในการงดเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลฯ ก่อนในช่วงนี้ ซึ่งเกรงว่าหากการเดินทางมาที่โรงพยาบาลฯ เป็นจำนวนมากอาจจะได้รับเชื้อกลับไปและไปแพร่กระจายยังชุมชนแบบไม่รู้ตัว

ทั้งนี้หากมีความจำเป็นขอให้ผู้เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลฯ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  อย่างเคร่งครัด

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts