นครสวรรค์ I ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชน จำนวน 6 แห่ง

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชน จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ อำเภอไพศาลี จุดตรวจสี่แยกไดตาล จุดตรวจสี่แยกโพธิ์ประสาท อำเภอตากฟ้า จุดตรวจบ้านเขากา จุดตรวจศูนย์จราจรตากฟ้า และอำเภอตาคลี จุดตรวจหน้าวัดชอนเดื่อ จุดตรวจบ้านโคกกร่าง

พบเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ เน้นย้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลฯ และปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทาง “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และมอบสิ่งของเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย

เเละได้เดินทางไป ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอ 3 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลไพศาลี โรงพยาบาลตากฟ้า โรงพยาบาลตาคลี โดยมอบสิ่งของเครื่องดื่มเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมอวยพรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน

Related posts