ชลบุรี I ทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมด่านตรวจและจุดบริการประชาชน

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ นาวาเอก ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข รองผอ.กพร.บก.ทรภ.1 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง ในการอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจุดตั้งบริการฯ ดังนี้

  • จุดบริการประชาชน หน้าร้านบ้านสหชัย (ตรงข้ามตลาด 700 ไร่)
  • จุดบริการประชาชน สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (กบร.กร.)
  • จุดบริการประชาชน หน้าประตูทางเข้า ศฝ.สอ.รฝ.
  • จุดบริกาเลยรประชาชน หน้า พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.

ในการนี้ นาวาเอก ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข รองผอ.กพร.บก.ทรภ.1 ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละเวลาในวันหยุด เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมกับได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในห้วงวันหยุดเทศกาลทั้ง 4 แห่ง ที่มีความเสียสละในการปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกล่าวเน้นย้ำว่า ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่พี่น้องประชาชนต่างเดินทางกลับจากภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงเป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากในการเดินทาง จึงได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และปฏิบัติตามมาตรการ ของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อีกด้วย

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts