ชลบุรี I สสว.จับมือ หอการค้าไทย จัดงาน สสว. CONNEXT : สีสันถิ่นไทย หอการค้า แฟร์ เสน่ห์สยาม” วิถี นิว นอร์มอล”

ที่บริเวณชายหาด หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สสว. CONNEXT : สีสันถิ่นไทย หอการค้า แฟร์ เสน่ห์สยาม” วิถี นิว นอร์มอล” ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานหอการค้าไทย นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย และนายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นต้น

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า งาน สสว. CONNEXT : สีสันถิ่นไทย หอการค้า แฟร์ เสน่ห์สยาม” วิถี นิว นอร์มอล” ปี 2564 ดำเนินการ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดชลบุรี สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมศักยภาพและผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงขยายทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอย และรับรู้ถึงสินค้าของผู้ประกอบการ

ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดชลบุรี ให้ฟื้นกลับมาสู่ภาวะที่ดีขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการออกบูธแสดงสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ เพิ่มพันธมิตรทางการค้า และเครือข่ายทางธุรกิจ ส่งเสริมศักยภาพ สร้างขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง รวมทังส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่พัก โรงแรม และร้านอาหาร ธุรกิจโฆษณา

ตลอดจนเกิดการสร้างงานและจ้างงานในพื้นที่อีกด้วย
โดยงายกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2564 ณ บริเวณชายหาดหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช พบผู้ประกอบการกว่า 100 กิจการนำสินค้า อาทิอาหารทะเล ทุเรียน ผ้ามัดย้อม และสินค้าพื้นบ้านมาให้เลือกชมมากมาย

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts