ฐท.กท.จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบริเวณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร และพื้นที่โดยรอบคลองมอญ โดยมีกำลังพลร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ฐท.กท หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ (นขต.ทร.) จำนวน 14 หน่วยงาน สำนักงานระบายน้ำ สน.บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย Icon Siam และชุมชนคลองมอญ รวม 350 คน

โดยมี พล.ร.ต.ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ (ผบ.ฐท.กท.) เป็นประธานจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การเก็บขยะ การตัดหญ้าบริเวณโดยรอบ การตัดแแต่งต้นไม้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ในคลองมอญและบริเวณโดยรอบ วัดชิโนรสารามวรวิหาร การเติมจุลินทรีย์ ลงในคลองมอญ

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ กองทัพเรือ (ทร.) สั่งการ ให้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาคลองโดยรอบพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อ 31 มี.ค.64 ที่ผ่านมา

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts