น่าน I ผวจ. แถลงข่าว เปิดโรงพยาบาลสนาม

ณ โรงยิมเอนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พลตรีรุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกันแถลงข่าว เปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดน่าน เมื่อมีผู้ป่วยเมื่อครบจำนวน 40 คน

ตามที่ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสถานการณ์ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 1,543 ราย และจังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่รวม 28 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จึงมีมติให้ติดตั้งโรงพยาบาลสนาม  ณ โรงยิมเอนกประสงค์ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อเป็นสถานที่ให้การดูแลรักษาพยาบาล โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

– การเปิดโรงพยาบาลสนาม ได้แต่งตั้งคณะทำงาน 4 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข คณะทำงานด้านงบประมาณ สถานที่ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ คณะทำงานด้านระบบสื่อสาร คณะทำงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย

– ข้อบ่งขี้ในการเปิดโรงพยาบาลสนาม ได้แก่  มีจำนวนผู้ป่วยในจังหวัด เกิน 40 ราย   ผู้ป่วยสงสัยอาการเดียวกัน ที่มีอาการเล็กน้อย – ปานกลาง และได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลน่าน / มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติและเกินศักยภาพโรงพยาบาล (ยกเว้น ผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็ก)  จำเป็นต้องควบคุม คัดแยก แยกกักผู้ป่วยในพื้นที่พิเศษ   อัตราส่วนผู้ป่วยที่ต้องอาศัยอยู่กับกลุ่มเสี่ยงสูง หรือไม่มีคนดูแลหรือดูแลตัวเองไม่ได้มีจำนวนมาก

– การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม เป็นการให้การรักษาพยาบาลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลน่าน

– การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการพยาบาล สำหรับปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม  มีบุคลากรจาก 15 อำเภอ ๆ ละ 5 คน  ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 3 คน  ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน พนักงานทำความสะอาด 1 คน จัดเวรปฏิบัติงานกลางวัน 12 ชั่วโมง กลางคืน 12 ชั่วโมง

– ด้านการรักษาความสงบและความเรียบร้อยปลอดภัย  มีกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตลอด 14 วัน จัดเวรปฏิบัติงานกลางวัน 12 ชั่วโมง / กลางคืน 12 ชั่วโมง / โดยอัตรากำลังทหาร จำนวน4 นาย กองอาสารักษาดินแดน จำนวน 4 นาย และจุดประตูเข้า-ออก สนามกีฬา  มีอัตรากำลังตำรวจ จำนวน 2 นาย ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่อนุญาตให้ญาติและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้ามาในบริเวณโรงพยาบาลสนาม

– การจัดการระบบขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลสนาม / ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองน่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ จัดเตรียมอุปกรณ์ยานพาหนะการขนส่ง  ชุดพนักงานจัดเก็บขยะติดเชื้อ และเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อ

– การจัดการระบบจราจรภายในโรงพยาบาลสนาม กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเดินรถแบบทางเดียว  โดยมีการกำหนดจุดจอดขัดเจน

– การเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่จะเข้าโรงพยาบาลสนาม   สิ่งที่ต้องเตรียมมา  ชุดชั้นใน จำนวน 14 ชุด และชุดกลับบ้าน 1 ชุด  ขุดลำลอง จำนวน 14 ชุด กรณีไม่ซักผ้า   โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จ และปลั๊กพ่วง ของใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (สบู่ แซมพู ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน) หน้ากากอนามัย สวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม   ท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยามาด้วย (ของมีค่า ขอความกรุณาอย่านำติดตัวมา) สิ่งที่โรงพยาบาลสนามจัดเตรียมให้ห้องนอนห้องน้ำแยกชายหญิง (แต่ละกลุ่มมีช่วงเวลาอาบน้ำ)  อาหารและน้ำ ฟรี 3 มื้อต่อวัน Wifi เตียง เครื่องนอน

Related posts