ชลบุรี I รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิกิติ์ฯ งดเยี่ยมทุกกรณี

ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้ป่วย ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

โรงพยาบาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ใคร่ขอความร่วมมือผู้รับบริการงดเยี่ยมทุกกรณี ในกรณีห้องพิเศษจำกัดคนเฝ้า 1 คนต่อเตียง ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ยกเว้น กรณีผู้ป่วยอาการเปลี่ยนแปลงขณะรับการรักษา อนุญาตให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทาง โทรศัพท์ 038-245-735-60 ต่อเบอร์โทรหอผู้ป่วย

หรือทางวีดีโอคอลล์ หรือวิธีอื่นๆ แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts