คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 128

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 128 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

  1. สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กับจุดความร้อนสะสมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
  2. การสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
  3. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
  4. โรคเท้าเหม็น (Pitted Keratolysis)

Related posts