สตูล I กอ.รมน. นำทีมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน

กอ.รมน.จังหวัด ส.ต. ได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางสายด่วนความมั่นคง 1374 กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง (Coll center 1374 กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง) จากพลเมืองดี ว่ามีบุคคลชายไทย อายุ ประมาณ 65 ปี รูปร่างสันทัด ผิวขาว ผมสั้น เปิดร้านนวดแผนโบราณชื่อ “อาเสียน แดนใต้”ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 95/88 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ซ.12 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล มีพฤติกรรมน่าสงสัย ซึ่งอาจจะเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชน และประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย

ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้มาใช้บริการสถานประกอบการดังกล่าว กอ.รมน.จังหวัดสตูล ร่วมกับ สนง.สสจ.สตูล, ป้องกันจังหวัดสตูล, สภ.เมืองสตูล และ ฝ่ายปกครอง อ.เมืองสตูล  ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนผ่านช่องทางสายด่วนความมั่นคง 1374 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตรวจพบร้านนวดแผนโบราณชื่อ “เสียน แดนใต้”  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 95/88 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ซอย 12 ต.พิมาน อ.เมืองสตูล  จ.สตูล

ผลการตรวจสอบภายในบ้านดังกล่าวพบ  นายอาคม วันนา อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 ถ.ภูมินารถภักดี 2 ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล และ นางไหมกาญจณ์  แก้วประมูล  อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86/61 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล  จ.สตูล โดยมีนายอาคม วันนา รับเป็นเจ้าของกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในบ้านหลังดังกล่าว พร้อมกับตรวจพบสิ่งของอุปกรณ์ซึ่งตกเป็นของกลาง จำนวน 7 รายการ ยาสมุนไพรสีน้ำตาล จำนวน 11 ห่อ

ยาแผนปัจจุบันจัดเป็นชุด ประกอบด้วย สีเหลืองกลม 2 เม็ด  สีเหลืองห้าเหลี่ยม 1 เม็ด สีเขียวกลมรีรูปไข่ 1 เม็ด สีเหลืองนวล 1 เม็ด รวมจำนวน 1,924 ชุด, ยาแผนปัจจุบันจัดเป็นชุด ประกอบด้วย สีเหลืองกลม 2 เม็ด สีเหลืองห้าเหลี่ยม 1 เม็ด และสีขาว 1 เม็ด 3 ชุด รวมจำนวน 19 ชุด,ยาแผนปัจจุบันจัดเป็นชุด ประกอบด้วยสีเหลืองกลม 2 เม็ด สีเหลืองห้าเหลี่ยม 1 เม็ด และเม็ดขาวกลม ๑ เม็ด รวมจำนวน 3 ชุด, ปืนพกสั้นยี่ห้อ colt ขนาด 11 มม.  จำนวน 1 กระบอก ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน, เครื่องกระสุนขนาด 11 มม.  จำนวน 13 นัด,ซองกระสุน จำนวน 1 ซอง

เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบได้นำตัว นายอาคม วันนา และ นางไหมกาญจณ์  แก้วประมูล พร้อมด้วยของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสตูล ข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันกระทำความผิด จำนวน 8 กระทง ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน ม.16 ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ,ดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าผืน ม.24 ตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ.2541,ประกอบโรคศิลปะโดยไม่ขึ้นทะเบียน และรับอนุญาต ฝ่าฝืน ม.30 ตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542,ขายยาแผนปัจจุบัน โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน ม.12 ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510, ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืน ม.๑๗ ตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2562,ฝ่าฝืน ม.75 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดขายยาบรรจุเสร็จหลายขนาน โดยจัดเป็นชุด  ในคราวเดียวกัน

โดยเจตนาให้ผู้ซื้อใช้รวมกันเพื่อบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ (พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ),มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่, ฝ่าฝืนคำสั่ง จ.สตูล ที่ 726/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จ.สตูล   จากการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์

พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว ได้ขออนุญาตเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แต่กลับมีการดำเนินการประกอบสถานพยาบาล, การประกอบโรคศิลปะโดยไม่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการจำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่รับอนุญาต ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่มาใช้บริการดังกล่าว ได้รับอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนอาจจะเข้าข่ายการร่วมกันหลอกลวงประชาชน ให้เกิดความหลงเชื่ออันจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

นิตยา I สตูล

Related posts