ชลบุรี I รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิกิติ์ฯ ออกมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงขอแจ้งแนวทางในการบริการผู้ป่วยดังนี้

  • ขอเลื่อนนัดผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเร่งด่วน
  • งดคลินิคนอกเวลา
  • ลดการผ่าตัดและหัตถการทุกประเภท เว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน
  • ให้บริการจัดส่งยาแบบ Drive Thru
  • งดเยี่ยมผู้ป่วยในทุกกรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts