ชลบุรี I รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิกิติ์ กำหนดผู้เข้ารับการตรวจโควิดวันละ 100 ราย

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ที่ได้ให้การบริการในทุกภารกิจ เพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ จนทำให้เกิดภาวะวิกฤติต่อทรัพยากร ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และการให้บริการทางด้านการตรวจรักษา

รพ.จึงมีความจำเป็นต้องขอจำกัด จำนวนการตรวจหาเชื้อ Covid-19 เป็น วันละ 100 ราย เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ ตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

นิราช I นันทพล I ชลบุรี

Related posts