ราชบุรี I เตรียมความพร้อม รพ.สนาม ที่กรมการททารช่าง

รองเสนาธิการทหารบกผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กองทัพบกตรวจความพร้อมของพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกของกรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จังหวัดราชบุรี

พลโท สันติพงษ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กองทัพบก พร้อมด้วย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และคณะเดินทางมาตรวจความพร้อม การเตรียมพื้นที่สำหรับจัดตั้งรพ.สนามกองทัพบก เพื่อรองรับกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีพลโท สุทิน เบญจวิไลกุล เจ้ากรมการทหารช่าง ให้การต้อนรับและนำตรวจพื้นที่ในครั้งนี้

โดยรพ.สนามในพื้นที่ของกรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี แห่งนี้มีศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วย โควิด-19 ได้ถึง 740 เตียง เบื้องต้นที่โรงพละศึกษาจะรองรับได้ทั้งสิ้น 80 เตียง ซึ่งแบ่งพื้นที่เตียงนอน ห้องน้ำ ชาย หญิง อย่างชัดเจน ส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก อบจ.ราชบุรี พร้อมสนับสนุน ทั้งนี้เป็นเพียงการเตรียมการเท่านั้น ซึ่งหากมีความจำเป็น รพ.สนามแห่งนี้จะรับผู้ที่ติดเชื้อและมีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลมาและอาการทุเลาลงแล้ว เพื่อเป็นการลดภาระด้านการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาล

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดราชบุรี ข้อมูลวันที่  20 เมษายน 2564 ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 160 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 108 คน หายแล้ว 52 คน

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts