ชลบุรี I อ.สัตหีบ ร่วมทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผงขายสินค้า

นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายกฤติน มีลาภ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  พันจ่าเอก วิโรจน์ ย่องเหล่ายูง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จนท.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคันธมาทน์ ,อสม. ,พ่อค้า และประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ได้ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเซนสิริ แยกเจ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผงขายสินค้า ร้านค้าต่างๆ เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการร้านค้า และผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้หรือสินค้าในตลาดสดแห่งนี้

สำหรับในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ มีรายงานจาก สสจ.ชลบุรี ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 82 ราย ยอดสะสมผู้ป่วยละลอกใหม่ เดือน เม.ย.64 จำนวน 1,365 ราย รักษาหาย 10 ราย รักษาอยู่ 1,355 ราย ในส่วนของอำเภอสัตหีบ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมยอดสะสม เม.ย.64 ระลอกใหม่ 46 ราย ซึ่งยอดผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เริ่มมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องมา 3 วันแล้ว

Related posts