ลพบุรี I โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดงานสงกรานต์แบบ New Normal

นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นำคณะแพทย์ พยาบาล พร้อมด้วย ผู้ป่วยมะเร็งญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปร่วมฉลองสงกรานต์กับครอบครัว ตามภูมิลำเนาได้ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ประกอบกับการเกิดสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่

จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญ วิถีใหม่ และสรงน้ำของพรพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยงดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และคณะที่ปรึกษา หรือบุคลากรทางการแพทย์ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา เปลี่ยนรูปแบบเป็นการส่งมอบพวงมาลัยดอกมะลิ และผ้าขาวม้า เป็นของที่ระลึกแทนในวันสงกรานต์และวันครอบครัวประจำปี 2564 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ในสถานพยาบาล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม สร้างความสามัคคีของบุคลากร ตลอดจนเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมะเร็งรู้สึกโดดเดี่ยวในวันสำคัญของไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยังต้องอยู่ ในความดูแลของแพทย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยได้ มีแรงใจที่เข็มแข็งในการต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป

โอกาสเดียวกัน ทางโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ยังได้จัดอาหาร มื้อพิเศษ ให้แก่ผู้ป่วยที่สามารถรับประทานได้ด้วยตนเอง และญาติผู้ป่วย ได้รับประทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  เนื่องในวันสงกรานต์และวันครอบครัวประจำปี 2564 อีกด้วย

สมชาย I ลพบุรี

Related posts