ชลบุรี I กองกำลังสหรัฐฯ หารือเมืองพัทยา ใช้พื้นที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดย นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา  และนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และข้าราชการสังกัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับคณะจาก หน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

นำโดย นาวาเอก แมทธิว บาร์เทอร์ ผู้ช่วยทูตทหาร เรือตรี แอมเบอร์ คีแกน นายซาร์ลส บัทเลอร์ รองผู้ช่วยทูตหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐฯ และนางสาวสนสร้อย เทพัฒนพงศ์ ที่ปรึกษาด้านการป้องกันกองกำลัง หน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐฯ เข้าร่วมคณะฯ

ในโอกาสดังกล่าว ทางคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุน การดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งมีการพูดคุยหารือถึงความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่ ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ แหลมบาลีฮาย ในอนาคต เช่น การฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold Exercise) และหนุมานการ์เดียน (Hanuman Guardan) เป็นต้น

สำหรับหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยนั้น เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของกองกำลัง กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย เพื่อประสานงานและร่วมฝึกระหว่างกองกำลังของทั้ง 2 ประเทศ โดยกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts